תודות

הספר שלפנינו מהווה שילוב של ידע המבוסס על ארבע דיסציפלינות שונות , שלפחות שתיים מהן - פילוסופיה פוליטית וטכנולוגיית מידע - לכאורה רחוקות זו מזו . בשתיהן התמחיתי בתהליך רב - שנים , והעיסוק האינטנסיבי בהן הוליד את הרעיונות המוצגים בספר זה . בתחום הפילוסופיה עלי להודות לפרופ ' עודד בלבן מאוניברסיטת חיפה , שהנחה אותי בעבודת הדוקטורט בפילוסופיה בנושא " הסובייקט בעיניהם של קרל מרקס ופרידריך ניטשה " , שכן תפיסתו של קרל מרקס הצעיר את מושג התודעה האנושית בהקשר של הכלכלה הפוליטית , נטוע עמוק בתוך הטקסט שלפנינו ומהווה אבן יסוד , יחד עם תפיסתו של ג ' ון לוק בהקשר של מושג התודעה , לרעיון המוצג . בנוסף , אני חייב תודה לפרופ ' עמוס פונקנשטיין שכבר איננו איתנו , שהכיר לי את הדיאלקטיקה ההגליאנית , ועל כך תודתי לו . באותה תקופה התמקדו לימודי הפורמאליים באקדמיה ( הטכניון בחיפה ) בתארים גבוהים במתמטיקה ובחקר ביצועים , אבל הקשר ההגותי - אינטימי היה עם עמוס פונקנשטיין באוניברסיטת תל אביב . פירות הלימודים האקדמיים נבטו והניבו בשלושת העשורים האחרונים פיתוח מעשי של מערכות טכנולוגיות ( מידע ) מתקדמות , ואלה בתו...  אל הספר
משכל (ידעות  ספרים)