טז. האמסר לזרועות הייאוש

איגרת וידוי לידידותי ולידידי בקיץ 1937 פרסמתי את איגרת הווידוי הבאה , ושלחתיה לכל ידידותי וידידי : וטרם כול , כבאיגרות רשמיות , לשררה עליונה - קורות חיים . לא כל כך לחיי הפרטיים בכלל , בלתי - אם לפעולותי כעיתונאי , שהרי זוהי מטרתי הפעם באיגרת השלוחה אליכם בזה , ידידותי וידידי החביבים . אני החתום מטה הייתי ) יחד עם אליעזר וחמדה בן - יהודה ( יוצרו ועורכו הקבוע של " האור " , העיתון היומי הראשון בארץ ישראל בכלל ובירושלים בפרט למחרת המהפכה התורכית הצעירה בשנת . 1908 לפיכך יכול הייתי לחוג בשנה החולפת את יובל הלמ "ד לפעולה עיתונית זו , שתוצאותיה הכבירות , עם חמישה עיתונים יומיים גדולים בתל אביב בלבדה , נראות בעינינו היום כמעשה פלאים לכל הדעות . לאחר הפסקת " האור " היומי על ידי השלטונות העות ' מאניים , יצרתי באותה ירושלים הטרם - מלחמתית את העיתון היומי השני ליישובנו המשגשג בשם " הצבי " , וכבר אז הכנסתי לתוך מסגרתו המורחבת את ראשית יסודותיה של העיתונות היומית העולמית . עיתון יומי שני זה לארצנו נסגר בשנת 1915 בשל מלחמתי הנלהבה בעמודיו לטובת מעצמות ההסכמה עם אנגליה בראשן . מעשה נועז , אשר גרם למא...  אל הספר
משכל (ידעות  ספרים)