טו. שיגעונותיו של ילד התחייה

איך נבנה נמל תל אביב ככל שזיכרונות חיי העיקריים הולכים ומתקרבים אל תחנת הסיום , הריני מרגיש בערכם לא רק לי , כאיש פרטי , פלוני בן פלוני . הן חייתי באחת התקופות הגדולות בתולדות עמנו , תקופת התחייה השלישית . הן במקרה הנני בנו בכורו של מחולל המהפכה הלאומית הגדולה בתרבות עמנו , מחיה הלשון העברית לאחר אלפיים שנות טמיעה לשונית . הן זכות גדולה נפלה בגורלי להיות " הילד העברי הראשון " . גם חלק מצער היה לי בהרפתקאותיו הלאומיות המחודשות של עמנו המתעורר , חלק לא תמיד מזהיר , חלק לא תמיד חסר ביקורת , אולי גם רצוף כישלונות מצדדים שונים , ולדעת רבים אף מצער במידה לא מועטה . אפס כי אחת אוכל להגיד בפה מלא , ללא חשש , כי מטרה אחת ריחפה תמיד - תמיד לעיני , והיא לעשות משהו לאומתי , ככל יכולתי הדלה ומאודי האיתן . ולא זה בלבד , אילו ניתנה לי מאת שוכן המרומים הזדמנות להתחיל מחדש את חיי הסוערים בראשוניותם המוזרה , לא הייתי נמנע מהתחילם גם מסיימם עם כל תעתועיהם הנזכרים כפי שהם רשומים בפרקי הספר הזה . אחד הפרקים היפים ביותר לימי חיי , שהוא אישי וכללי כאחד , הוא חלומי לכיבוש הים . רעיון שהטפתי לו מימי נעורי כמעט...  אל הספר
משכל (ידעות  ספרים)