ז. וארד יפו: בית הספר לבנות

שבע - עשרה תלמידות שבעה ירחים עשיתי בעיר יפה זאת , ששמה העברי נשאר לה עד היום הזה בצורתו העברית הקדמונית . כי בימים ההם לשנתי התשע - עשרה עוד לא היתה תל אביב אף בחלום ודיזנגוף היה עושה זכוכית בטנטורה הצפונית . לבונטין חזר כבר לארץ לממש את הצעד הראשון לבנק ציוני , במשרדים רחבים בבניין קרוב לנמל היפואי . 209 דנין , הסוחר הגדול , היה עדיין ידוע בשמו " סוכובולסקי " , וקמיניץ פתח מלון שני , 210 ברחוב העיקרי בוסטרוס , 211 שרוב חנויותיו היו שייכות ליהודים מזרחים בעיקרם , כגון אמזלג , 212 השלושים , 213 מוטרו , 214 רואימי , זה האחרון ראשון לפרדסנים היהודים , והלל קרוגליאקוב יצר נייריה דוגמת אותן של חגיז , שריון וזילברשטיין בירושלים . הגדול לסוחרי חוץ היה וילהלם גרוס מאוסטריה , 215 אשר יצר את רעיון העמילות היהודית בכל מובנה האירופי , . 209 הכוונה היא לבנק שלבונטין הוזמן להצטרף להנהלתו , אוצר התיישבות היהודים , המכשיר הכספי של התנועה הציונית שהיה אז בראשית דרכו . על לבונטין הוטל להקים ביפו סניף של בנק אנגלו - פלשתיין קומפני ( אפ " ק ) . . 210 מלון זה נוהל על ידי בנו של אליעזר ליפמן קמיניץ . . 211...  אל הספר
משכל (ידעות  ספרים)