קיצור של דבר

אבי הגה ויח † יה את הדיבור העברי ויממשו , אמי אפשרתהו בהינשאה אליו , בכורו גישמו למעשה בהיוולדו להם ראשון , אחיו ואחיותיו וילדי המשפחות הראשונות המשיכוהו , גננותינו , מורותינו ומורינו הפיצוהו , סופרינו ופויטינו החדישוהו , איכרינו , סוחרינו ומדענינו מיעשוהו , אך פועלינו ופועלותינו הם - הם שהשליטוהו . החצוף הארצישראלי איתמר בן - אב "י  אל הספר
משכל (ידעות  ספרים)