ביביליוגרפיה

אבן באג ' ה - 1946 / 1999 / 1963 Ibn B ā jja . 1946 / 1999 / 1963 . Tadiber al - mutawaahhid . Edited and translated into Spanish by M . Asin Palacios . In El regimen del solitario . Madrid - Granada : CSIC . Reprinted in Publications of the Institute for the History of Arabic and Islamic Science , vol . 77 , Islamic Philosophy . Frankfurt am Main . Partial English translation by L . Berman , The Governance of the Solitary , in Medieval Political Philosophy , A Sourcebook , edited by R . Lerner and M . Mahdi , 122 – 133 . New York : Free Press of Glencoe . אבן גבירול - 1998 Solomon ibn Gabirol . 1998 . A Crown for the King . Translated by David R . Slavitt . New York : Oxford University Press . אבן גבירול - 2005 שלמה אבן גבירול , כתר מלכות , בעריכת ישראל לוין , תל - אביב , תשס״ה . אבן סינא - 1938 Avicenna . 1938 . Najat ) The Salvation ( . Edited by Muhyi al - Kurdi ) Cairo ( . Selections from " Metaphysics " translated in Classical Arabic Philosophy : An Anthology of Sources . Edited ...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד