פרק שמיני: חייו של שכל המגולם בגוף

זהו בכל אופן רק אחד מכמה הבדלים בין שני ההסברים למצוות . אנו נציין עוד שלושה . הבדל עמוק יותר הוא שההסבר הראשון בא ליצור חברה אלוהית , קהילה הנוהגת על - פי “ תורה אלוהית " ( כמוגדר ב - ב : מ ) , ואילו השני מתמקד בהכשרת היחיד שמביאה אותו אלי שלמות . הבדל זה מקביל להבחנה המימונית בין הט ' אהר והבאטן של המשל - רמז לכך שההסבר הכפול לתורה בנוי לפי דגם תורת המשל שלו . כמו במשמעות משלית חיצונית , ההסבר הראשון מסביר את התורה כאמצעי לתיקון החברה , הן של גופה והן של נפשה - רווחתה החברתית , המדינית , הכלכלית והחומרית , והשרשת אמונות וערכים נכונים כגון : פסילת העבודה הזרה , החדרת אמונת הייחוד וערך הידיעה . ההסבר השני ב - ג : נא - נב , בדומה למשמעות הפנימית של משל , מסביר את המצוות כפרקטיקות המביאות לשלמות היחיד : כתרגול ואימון שבאים להשריש מיומנויות של ריכוז ותכונות אופי שונות , ומטילות על היחיד משמעת במטרה למזער , אם לא לחסל , את ההפרעה של התאוות והצרכים הגופניים . שנית , שני ההסברים גם מניחים תפישות שונות של האדם המשתקפות בתפקידים השונים שממלאת התורה לגבי כל אחד מהם . ההסבר הראשון שב - ג : כו - ...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד