פרק חמישי: ספקנותו של הרמב"ם I

ההגבלות הפיזיקליות או הביולוגיות על יכולתו השכלית של האדם חלות על כל תחומי הידע , מפיזיקה עד מטפיזיקה . הרמב " ם אף מציג שני טיעונים אפיסטמולוגיים בזכות הספקנות לגבי ידע מדעי אנושי במיוחד לגבי ידע במטפיזיקה ובקוסמולוגיה . ( מכאן ואילך אנקוט את המונח “ ידיעה " כקיצור ל - " ידיעה מדעית " . ) ראשון הטיעונים האלה , ובו אדון בפרק זה , מראה כי חלות הגבלות על הידיעה האנושית של התחומים הללו בהינתן הסטנדרטים שבהם חייבת ידיעה לעמוד . הטיעון השני , שיידון בפרק , 6 מראה כי בלתי אפשרי שאדם יידע אמתות מסוימות , כמו אלה הנוגעות לאלוהים , בהינתן אופי הייצוגים ( בתודעה ) ההכרחיים לקיומה של ידיעה . הרמב " ם משלים כל טיעון פילוסופי במשל , ומסיק מסקנות נורמטיביות שונות זו מזו על הדרך שבה יש לנהוג או להגיב לנוכח מבוכה ספקנית זו . אפתח בסקירה קצרה של הוויכוח העכשווי בשאלה השנויה ביותר במחלוקת בחקר הרמב " ם בימינו : האם סבר הרמב " ם שאפשרית לבני - האדם ידיעה של המטפיזיקה והתחום השמימי ? . 1 תולדות המחלוקת ניתן לתארך את פרוץ המחלוקת העכשווית להופעת מאמר ב - 1979 מאת ההיסטוריון הישראלי הגדול של הפילוסופיה האיס...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד