פרק שני: תאוריית המשל של הרמב"ם

. 2 הרמב " ם על הפרה - היסטוריה של המשל למן ההסבר הקדום ביותר שלו למשל , בהקדמה לחלק , ועד לניסוחיו הבשלים ביותר במורה , הרמב " ם מבחין בין שלוש כיתות של פרשנים של מדרשי חז " ל , שאותן הוא מתאר במקומות השונים במונחים דומים . בני הכת הראשונה סוברים שלמדרשים יש רק משמעות אחת , המשמעות החיצונית ( ט ' אהר ) , שאבסורדית ככל שתהיה , הם מקבלים אותה בלי ביקורת כמוסמכת לחלוטין . בני הכת השנייה סוברים גם הם שלמדרשים יש רק המשמעות החיצונית , אולם בדיוק משום שהיא אבסורדית ונוגדת את השכל הם לועגים למחבריהם . הכת השלישית של הפרשנים רואים בחכמים בעלי המדרשים פילוסופים “ שנתברר גם כן אצלם מניעת הנמנע ומציאות המחויב להימצא " . פרשנים אלה מבינים שמדרשים שעל - פי משמעותם החיצונית הם אבסורדיים , הכרחי שיכילו גם משמעות פנימית ( באטן ) , אפילו אם זו אינה נהירה להם . טקסטים מסוג זה עם ריבוי משמעויות , מסביר הרמב " ם , הם משלים , חידות והשאלות . במוה " נ הרמב " ם מוסיף כי החכמים בחרו לכתוב בצורת משלים וחידות משום שראו עצמם הולכים בעקבות המקרא הכתוב בצורת משל ( א : פתיחה : , ( 12 והוא כולל בין בעלי המשל והחידה...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד