מהדורות וקיצורים של מקורות ראשוניים המאוזכרים תכופות

מו " נ (“ המורה " ) מורה נבוכים , תרגום מיכאל שורץ , שני כרכים . ( הוצאת אוניברסיטת תל אביב , . ( 2002 כל ההפניות בסוגריים ללא ציון אחר , בגוף הספר ובהערות השוליים , הן לתרגום זה , על פי חלק , פרק ומספר עמוד ; למשל ( א : ג : , ( 36 מפנה לחלק א ’ , פרק ב ’ ולעמוד . 36 מונק יואל דלאלה ’ אלחאירין , עורכים סלומון מונק ויששכר יואל ( ירושלים : עזריאלי , . ( 1929 א " ת ספר מורה נבוכים לרבינו משה בן מימון בהעתקת שמואל אבן תבון , עם ארבעה פירושים : אפודי , שם טוב , קרשקש , ודון יצחק אברבנאל ; ( ווילנא / ירושלים : . ( 1904 / 1960 מונק , Le Guide Des gares תרגום סלומון מונק , 3 כרכים ( פריס : . ( 1866 - 1856 , Maisonineuve & Larose אבן שמואל ספר מורה נבוכים לרבינו משה בן מימון בהעתקת שמואל אבן תבון ; עורך י ’ אבן שמואל ( ירושלים : . ( 1959 / 1981 פינס , The Guide of the Perplexed תרגום שלמה פינס ( University of . ( 1963 , Chicago Press קאפח מורה הנבוכים לרבינו משה בן מימון : מקור ותרגום , 3 כרכים , תרגום יוסף קאפח ( ירושלים : מוסד הרב קוק , . ( 1972 מילות היגיון מקאלה פי צנאעת ’ אלמנטק , תרגום וע...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד