מקורות וספרות מומלצת

מתוך:בדידות > בדידות

אבירם , ט . ( . ( 2014 צרות קטנות . טוטם . אפלפלד , א . ( . ( 2010 האיש שלא פסק לישון . אור יהודה : כנרת זמורה ביתן . גליק , ל . וזיו ביימן , ש . ( . ( 2014 " על הבדידות : סקירה ממצאים מחקרים " . פסיכואקטואליה ( פברואר ) : . 51 - 47 טולידאנו , ש . ( . ( 2009 המדיטציה ביהדות . ירושלים : מכללת ליפשיץ . מטלון , א . ורבין , ס . ( . ( 2008 ריגושים וסודות . בני ברק : הוצאת הקיבוץ המאוחד . רבין , ס . ואח ' ( . ( 2010 משיב הרוח . תל אביב : הוצאת רמות - אוניברסיטת תל אביב . שורר , י . ואח ' ( . ( 2016 " קבוצות בלינט - כלי למניעת שחיקה ולשיפור קשר מטפל - מטופל בבית חולים כללי : נסיון המרכז סורוקה " . הרפואה , - 115 . 118 : 155 Anonymus ( 1510 , 1995 ) . Everyman , and Other Miracle and Morality Plays . NY : Dover Publications . Balint , M . ( 1968 ) . The Basic Fault : Therapeutic Aspects of Regression . London : Tavistock , 1979 . Balint , M . ( 1957 ) . The Doctor , His Patient , and the Illness . New York : International Universities Press . Bevinn , S . ( Ed . ) ( 2011 ) . Psychology of Lone...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד