פרק 8: בדידות בזיקנה

מתוך:בדידות > בדידות

מייחסים כיום את הזיקנה לטווח גילאים נרחב בשלב האחרון במחזור החיים של האדם , אבל אין הסכמה כללית על גיל ההתחלה המדויק שלה ; זיקנה היא גם ענין תרבותי , והיא מוגדרת אחרת בחברות שונות . אך תהא הגדרת ' זיקנה ' אשר תהא , בהכללה ניתן לומר שבגיל זה מתרחשים הרבה אירועי חיים העשויים להביא לתחושת בדידות , אך לא בהכרח זו תמיד תהיה בדידות רעה . בגיל זיקנה מתקדם , באופן טבעי , מצטמצם המעגל החברתי . רבים מתאלמנים . חברים וותיקים , בני אותו דור , נפטרים או חולים , ויש המידרדרים מבחינה מנטאלית ומתקשים לתקשר . אנשים בגיל השלישי עלולים להרגיש בודדים גם בגלל קשרים משפחתיים רופפים , חוסר יכולת להסתגל לשינויים , וקשיים להשתתף בפעילויות חברתיות בקהילה מסיבות פיזיות , נפשיות או מנטליות . זקנים רבים ממשיכים להיות פעילים בזירות חיים רבות במצב פיזי , קוגניטיבי וחברתי מצוין . אבל בעיקרו של דבר בגיל הזיקנה יש אובדנים העלולים להוות גורם לחץ ובדידות , וליתר דיוק : כמה סוגי אובדנים . סוג אחד הוא אובדן הזהות התעסוקתית - אנשים שהיו בעבר בעמדות השפעה , פוליטיות או מקצועיות , נאלצים להשלים עם אובדן סטטוס ועם כך שהוחלפו ב...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד