פרק 5: בדידות מטפלים

מתוך:בדידות > בדידות

אנשי מקצועות הבריאות המטפלים באחרים נתונים בדחק אישי ומקצועי , העלול לגרום לשחיקה . אחד הגורמים המכריעים בגרימת שחיקה היא תחושת הבידוד והבדידות , המשפיעה על רווחת המטפל וגם על הטיפול בחולה . במרבית מקצועות הרפואה , כמו ברפואת המשפחה , עצם העשייה הרפואית נעשית בבדידות . כך , הרופא מוצא עצמו לא פעם בודד בעת קבלת החלטות מקצועיות , שיהיה עליו לשאת באחריות לתוצאותיהן ; ותחושת אחריות זו נחווית לעתים קרובות כבדידות גדולה . בהקשר זה יש להבחין בין סוגים שונים של מקצועות טיפוליים , שלכל אחד מהם רקע ארגוני וסביבת עבודה ( Setting ) משלהם . האבחנה הראשונה היא בין רופא או מטפל העובד לבדו , לבין עמיתו הפועל בצוות ; אם כי גם בסביבות עבודה מבודדות אין זהות הכרחית בין בדידות גיאוגרפית לבדידות נפשית . אבחנה שניה היא לפי סוגי הטיפול - בין רופא , העלול לעמוד בפני מצבי הכרעה של חיים או מוות , לבין מטפל נפשי , העומד במצב קיצוני כזה רק לעתים רחוקות ( למשל , במצב של סכנת אובדנות ) . בהמשך לכך , יש הבדלים משמעותיים לעניין הבדידות גם בין רופאים לבין עצמם ובין סוגים שונים של מטפלים נפשיים . נפתח ברופאים . בארץ , ...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד