פרק 4: בדידות בעבודה

מתוך:בדידות > בדידות

בדידות לרוב נתפסת כעניין אישי , אך ניתן לראות בה גם נושא ארגוני ובינאישי . לבדידות בעבודה עלולה להיות השפעה מכרעת על יחסי עמיתים ועל הייצור בעבודה , וייתכנו השפעות של הרגשות העובדים על השגת מטרות הארגון . מצד אחד , עובדים הטרודים ברגשות קשים ובבדידות ייטו פחות להיות בקשר עם עמיתיהם לעבודה ועם מקום העבודה בכללותו . בדידות עלולה גם להביא לחשיבה פסימית , שמצידה עלולה לפגום ביכולותיהם הקוגניטיביות של העובדים ובמוטיבציה שלהם להתאמץ ולהשיג מטרות . גורמים ארגוניים ( כמו תרבות ארגונית כוחנית ) עלולים לתרום לבדידותו של המועסק בשל אוירה של חוסר אמון , חשדנות ופחד התורמים לשיבוש יחסים בין עמיתים לעבודה , ואף להסתגרות והתנתקות . עובדים בכל הרמות - הדרגות הנמוכות , דרגות הביניים , ואף בתפקידי הנהלה בכירים - עלולים לחוש בדידות . באופן מובהק ניתן להבחין בה בקרב מנהלים בדרגת הביניים , הנאלצים לתווך בין הכפופים להם ובין הממונים עליהם . מנהלים אלה נתונים בצבת בין הלחץ המופעל מצד המנהלים הבכירים להגביר את היצרנות , ובין הכפופים להם התופסים אותם כמי שמשרתים את ההנהלה ומתעלמים מצרכי הדרג הנמוך ; הם קרועים ...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד