פרק 2: מבט תיאורטי

מתוך:בדידות > בדידות

לחלוטין - בדומה להריון , שנמשך זמן מסויים ודרוש להתפתחות היצירה ( בלינט . ( 1968 אנשים יצירתיים מוצאים , כאמור , זמן , מקום ותנאים להתבודדות ו ' הבשלה ' של היצירה . לעתים קרובות הדבר כרוך בפשרות אישיות ומשפחתיות , שהן ה ' מחיר ' שהם משלמים עבור מימוש יצירתיותם . * בסקירה זו נגענו בהיבטים השונים של תופעת הבדידות , והצבענו על כך שהיא איננה רק תופעה שלילית - בכוחה להיות גם חיובית , חיונית למגע עם העולם הפנימי , מנוע ליצירתיות , לצמיחה ולהתפתחות . בפרקים הבאים נעמיק בהיבטים האלו , ונבקש לפתח את הדרך להפיכת הבדידות השלילית לחיובית . ' בדידות ' היא מושג המתאר חוויה קיומית אנושית המשותפת לכל בני האדם ( . ( Rokach 2004 ; Bevinn 2011 ; Rokach & Shaked 2013 מושג זה מגדיר מצב חברתי - רגשי המבטא חוסר השתייכות , ריחוק מאנשים ומסביבה אנושית , המלווה בפער בין שאיפתו של האדם להיות במערכת יחסים חברתיים לבין קשריו החברתיים ( או העדרם ) בפועל . זוהי תופעה נפוצה מאד בחברה המודרנית , ושכיחותה גבוהה בקרב כל שכבות הגיל מילדות ועד זיקנה ( . ( Hawkley & Cacioppo 2010 ואולם , פייג ' וקול דיווחו כבר לפני עשרים ש...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד