בדידות

מתוך:בדידות

סטנלי רבין , אנדרה מטלון , בנימין מעוז בדידות סטנלי רבין אנדרה מטלון בנימין מעוז המערכת עשתה ככל יכולתה כדי לאתר את בעלי הזכויות של כל חומר שנלקח ממקורות חיצוניים . אנו מתנצלים על כל השמטה או טעות , ואם יובאו לידיעתנו , נפעל לתקנן במהדורות הבאות . סטנלי רבין , אנדרה מטלון , בנימין מעוז בדידות Solitude Stanley Rabin Andre Matalon Benjamin Maoz עורך הסדרה : גיורא רוזן המערכת : עוזי שביט דבי אילון נועם ברוך דנה פריבך - חפץ עורכת הספר : דנה פריבך - חפץ עיצוב הסדרה : דפנה גרייף  אל הספר
הקיבוץ המאוחד