אלעזר בן דיניי ובן הרצחן

מלחמת ב ; 253 ; 236 – 232 קדמוניות כ 161 ; 122 – 118 ( מלחמת ד ; 249 ה ; 283 – 270 ; 235 ו (; 148 משנה , סוטה ט , ט ( ספרי דברים רה [ עמ ' [; 240 ירושלמי , סוטה ט , ( ט ) [ ח ] [ כד ע " א ] , עמ ' ; 947 בבלי , כתובות כז ע " א ; שיר השירים רבה ב , ז ) טל אילן מלחמת ב 236 – 232 232 ( עוד התנגשות אירעה בין בני הגליל ) νωίαλιλαΓ ( לשומרונים ) . ) νωέραμαΣ בכפר הנקרא גמה ( ναμήΓ ( במישור הגדול של השומרון , נהרג גלילי , אחד מהיהודים הרבים העולים לרגל , שעשו את דרכם לירושלים לחוג בה את החג . 233 ( בשל כך התקבצו מיד בני הגליל בהמוניהם בכוונה לצאת למלחמה על השומרונים ; אך נכבדיהם ) ἱο ιομιρώνγ 'δ νῶτὐα ( באו אל קומנוס והתחננו שייצא אל הגליל ויעניש את האשמים ברצח , בטרם יארע אסון שאין להשיבו אחור , כי רק כך יתפזר ההמון ותימנע מלחמה . אך קומנוס לא נפנה לעסוק בבקשותיהם מכיוון שהיה טרוד בעניינים שהיו דחופים יותר בעיניו ושילח אותם מעל פניו בלי שהשיגו דבר . 234 ( כאשר הגיעה לירושלים הבשורה על הרצח , סערו הרוחות בקרב ההמונים ( ); ὰτ ηθήλπ הם זנחו את החג ונחפזו אל השומרון בלי מפקדים , ובלי לשעות לאיש מ...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי