גיור בית חדייב

קדמוניות כ [; 96 – 17 ] 53 – 34 בראשית רבה מו , י ( עמ ' 468 – 467 ) [ משנה , יומא ג , י ; נזיר ג , ו ; תוספתא , סוכה א , א , עמ ' 256 ] טל אילן קדמוניות כ 53 – 34 34 ( והנה בזמן ) 'θακ ν ὲδ νονόρχ ( ששהה איזאטס בכרך ספאסינוס , היה ) שם ( סוחר יהודי אחד ושמו חנניה נכנס אצל נשי המלך ומלמדן לעבוד את אלוהים לפי מנהג האבות של היהודים . 35 ( ועל ידן נתוודע לאיזאטס ושידל גם אותו בדומה לכך , וכשנקרא איזאטס על ידי אביו נשמע חנניה לבקשתו הרבה ויצא אתו לחדייב . וקרה המקרה שגם הלני , אשר למדה בדומה לכך מפי איזה יהודי אחר , עברה לדת היהודים . 36 ( ואיזאטס , כאשר קיבל את המלוכה ובא לחדייב וראה את האחים ושאר הקרובים אסורים , הצטער על שנעשה . 37 ( ומפני שחשב לחטא להורגם או לשמור אותם במאסר , ומצד שני סבור היה שיש בזה משום סכנה , אם הם יהיו אצלו חופשים ונוטרים לו איבה , ) על כן ( שלח אחדים מהם יחד עם ילדיהם כבני תערובות לקלודיוס קיסר לרומי ואחרים , מתוך נימוקים דומים העביר אל ארטאבאנוס הפרתי . 38 ( משנודע לו שאמו רוחשת חיבה יתירה לדת היהודים מיהר אף הוא לקבל אותה עליו . ומשום שחשב שאין הוא יכול להיות ...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי