נספח: בני בתירא

[ קדמוניות יז ; 28 – 23 תוספתא , סנהדרין ז , יא ( עמ ' (; 427 ירושלמי , פסחים ו , א ( לג ע " א ) , עמ' ; 530 – 529 בבלי , פסחים סו ע " א ] טל אילן פרשת המושבה הצבאית שייסד הורדוס בבשן מסופרת רק בקדמוניות היהודים , אך יש לה ספיחים במלחמת היהודים ובחיי יוסף . היא נראית כתחיבה קלסית המתחילה במילים : ' באותו זמן ' ( , ετότ έδ קדמ ' יז 23 ) ומסתיימת בהבטחה לשוב ולדון בכך ביתר פירוט בהמשך ( שם . ( 28 מקור זה , שיוספוס תחב לתוך תיאור תככי החצר של הורדוס בתחילת ספר יז , מספר על יחידה צבאית של יהודים מבבל , שבראשם עמד אדם ושמו זמריס , שהורדוס שכנעו לבוא עם אנשיו ולהתיישב בבשן כדי לשמור על הסדר במחוז ולהגן על עולי הרגל הבאים מבבל . בתמורה הבטיח הורדוס לפטור ממסים את זמריס ואת המתיישבים הבבלים האחרים במושבה . מושבה זו האריכה ימים ושמרה אמונים לבית הורדוס , כפי שמעידה התנהגות נכדו של אותו זמריס - פיליפוס בן יקימוס - במהלך מלחמת החורבן . מבחינתנו חשוב לשים לב לשם המושבה שייסדו הבבלים אלה - בתירה ( , αρυθαΒ קדמ ' יז . ( 26 כבר לפני שנים רבות הועלתה הסברה בדבר קשר אימננטי בין מייסדי מושבה זו לבין קבו...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי