מזימתו ומותו של הורדוס/ינאי

מלחמת א ; 666 , 660 - 659 קדמוניות יז ; 193 , 181 - 173 סכוליון פ למגילת תענית , ב ' בשבט ( עמ ' 110 - 109 ) טל אילן , ורד נעם מלחמת א 659 ( הוא שב ליריחו , ובהגיעו לשם שקע במרה שחורה ; כמעט ביקש לקרוא תיגר על המוות עצמו ואף היה בדעתו לעשות מעשה מרושע ביותר : הוא ציווה לכנס את שועי ארץ יהודה מכל הכפרים ) ςὺοτ ’φἀ ςητσάκἑ ςημώκ ςυομήσιπἐ ςαρδνἄ ξἐ ςηλὅ ςαίαδυοἸ ( אל המקום הנקרא היפודרום ( ςἰε νὸτ νονεμύολακ νομορδόππἱ ( ולכלוא אותם שם . 660 ( אחר כך קרא לאחותו שלום ולבעלה אלכסס ואמר : ‘ יודע אני כי יום מותי יהיה יום חג ליהודים ; אך אני אוכל להביא לידי כך שיתאבלו ביום מותי — אם גם לא עלי אלא על ] אנשים [ אחרים ו — ] לזכות [ ללוויה מפוארת , אם תישמעו להוראותי . צוו על החיילים לכתר את האנשים הכלואים בהיפודרום , ולהמיתם מיד עם צאת נשמתי — כך יבכו אותי , אם גם בעל כורחם , ארץ יהודה כולה וכל בית ובית ' ] ... [ קדמוניות יז ... [ ) 173 הורדוס [ חזר ליריחו . ) שם ( תקפה אותו מרה שחורה , שהשתוללה נגד כל הבריות עד כדי כך שכשנטה למות המציא מעשה כזה : 174 ( בפקודתו נתכנסו מכל העם למושבותיהם אנשים יה...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי