נס הגשם בימי הורדוס

הורדוס פסוק הברכה ' ונתתי גשמיכם בעתם ' ? כמו יוספוס , קובע הבבלי , ש ' בימי הורודוס בזמן שהיו עסוקין בבינין בית המקדש ירדו להם גשמים בלילות ' . לא בזכות הורדוס , אלא בזכות עבודת המקדש ירדו הגשמים בעתם בלילה , ואותה ' מלאכה ' שאליה יצאו עם בוקר אינה מלאכה בעלמא , אלא מלאכת בניין המקדש . חזקה עלינו כאן קביעתו של מאיר בן שחר על תפיסתו ההיסטוריוגרפית של התלמוד הבבלי ( כאן ובמקומות אחרים ) , כפי שניסח זאת בכרך ב בספר זה בנוגע לביטול הקרבן לשלום הקיסר : ' מעשה העריכה של הבבלי ... מעניק לסיפור בר קמצא הקשר היסטורי ותאולוגי מובהק שנעדר לחלוטין ממדרש איכ " ר ' . בן שחר שם לב לכך שהבבלי איננו מעתיק בלא הבחנה סיפורים שאותם הוא שואב ממקור ארץ - ישראלי , אלא מעניק להם הקשר המעיד על ראייה היסטורית . הוא הדין במקומנו . לבבלי , שסיפר במקום אחר על הורדוס , רוצחם של בית חשמונאי ורוצח החכמים , לא היה ודאי נוח שבימי הורדוס ירדו גשמי ברכה . לכן הוא נאלץ להסביר את המדרש הארץ - ישראלי , הסותר כביכול את גישתו , על ידי הגבלת הדברים להיבט אחד מימי שלטונו של הורדוס . לענייננו חשוב שההיבט הזה הוא אותו היבט המופי...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי