תולדות הורדוס

קדמוניות יד ; 491 – 488 מלחמת א ; 358 – 357 קדמוניות טו ; 376 – 366 ; 266 – 262 ; 7 – 2 ; 389 – 388 ; 381 – 380 בבלי , בבא בתרא ג ע " ב - ד ע " א [ ספרי דברים רמא , עמ ' 271 ] טל אילן מלחמת א 357 סוסיוס הקדיש זר זהב לאלוהים , אחר כך יצא את ירושלים והוביל אתו את אנטיגונוס , שבוי באזיקים , אל אנטוניוס . אנטיגונוס דבק בחיים בכל מאודו ושגה בתקוות שווא עד בוא קצו , כשראשו נכרת בגרזן — קץ הולם למורך לבו . א 358 המלך הורדוס הבדיל בקרב העם בירושלים בין אוהדיו לבין נאמני אנטיגונוס : לתומכים בו חילק משרות כבוד וכך חיזק את תמיכתם בו , ואת נאמני אנטיגונוס הוציא להורג . כאשר אזל הכסף מקופתו , ציווה להתיך את כל כלי הזהב והכסף שברשותו למטבעות ושלחם לאנטוניוס ולפמלייתו . קדמוניות יד 488 וסוסיוס הקריב לאלוהים זר של זהב ויצא את ירושלים והוביל ) אתו ( את אנטיגונוס בשבי אל אנטוניוס . 491 - 489 489 ( והורדוס חשש , שמא יותן אנטיגונוס במשמר על ידי אנטוניוס ויובא על ידו לרומי ויטען לזכותו בפני הסינאט ויוכיח שהוא מגזע מלכים ) , ) κἐ νωέλισαβ ואילו הורדוס הדיוט ) , ) νητώιδἰ ואם אמנם הוא עצמו חטא לרומאים , מן ה...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי