משפט הורדוס/ינאי

מלחמת א ; 211 – 208 ; 205 – 203 קדמוניות יד ; 184 – 163 ; 160 – 158 בבלי , סנהדרין יט ע " א - ע "ב [ תנחומא שופטים ז ; ספרי זוטא , דברים יט , יז , ( עמ ' ( 282 ] טל אילן מלחמת א 205 – 203 ו ... ) 203 ] אנטיפטרוס [ עצמו קבע סדרי מנהל בארץ , מאחר שראה שהורקנוס נרפה ונטול מרץ מלמלוך . את פצאל , בכור בניו , מינה למפקד על ירושלים וסביבותיה ואת הבן השני , הורדוס , שלח לגליל והעניק לו אותן סמכויות עצמן , אף על פי שעדיין היה צעיר מאד . 204 ( הורדוס , שהיה בעל מרץ רב מטבעו , מצא מיד כר פעולה נרחב למרצו . כאשר נודע לו בבואו לגליל כי חזקיה , ראש חבורת שודדים , פושט על מחוזות הספר של סוריה ) ναίκεζ νὸτ νὴτσῃλιχρἀ ὰτ ῆχεσορπ ῇτ ᾳίρυΣ ατνοχέρτατακ ( עם כנופיה גדולה מאד , תפסו והרגו , ועמו שודדים רבים ) ςὺολλοπ 205 . ) νῶτ νῶτσῃλ ( במעשה זה קנה את לבם של הסורים ובכל הכפרים ובערים היללו את הורדוס כמי שהשיב להם את השלום והציל את קניינם . כך הגיע שמעו גם לאוזני סקסטוס קיסר , קרובו של קיסר הגדול ונציב סוריה ... 208 אך מי שהמזל מאיר לו פנים אינו יכול להימלט מן הקנאה . זמן רב כרסמה תהילתם של שני הצעירים בל...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי