גפן־גן של זהב בבית המקדש

קדמוניות יד ; 36 - 34 [ משנה , מידות ג , ח ]; ירושלמי , יומא ד , ד ( מא ע " ד ) , עמ ' ; 580 בבלי , יומא כא ע " ב ; לט ע " ב ( שיר השירים רבה ג , י ; שמות רבה לה , א ; במדבר רבה יא , ג ; יב , ד ; תנחומא תרומה יא , נשא ט ; תנחומא בובר , שם טז ) דפנה ברץ קדמוניות יד 36 - 34 34 ( כעבור זמן לא רב כשבא פומפיוס לדמשק ועבר בחילת סוריה באו אליו שליחים מסוריה כולה , ממצרים ומיהודה ; שכן שלח לו אריסטובולוס מתנה גדולה , גפן זהב של חמש מאות כיכר . 35 ( אף אסטראבון הקאפאדוקי מזכיר את המתנה , וזה לשונו : ' גם ממצרים באה משלחת ו ) בידה ( זר של ארבעת אלפי חלקי זהב , ומיהודה — גפן או גן . הם קראו למעשה ידי אמן זה ' טרפולה ' ) = ήλωπρετ עונג ( . 36 ( גם אנחנו ראינו את המתנה הזאת מונחת ברומי במקדש זיבס הקאפיטולי ועליה הכתובת : ' מאלכסנדרוס מלך היהודים ' ; היא נאמדה בחמש מאות כיכר . מספרים שאריסטובולוס שליט היהודים הוא ששלח אותה ' . ירושלמי , יומא ד , ד ( מא ע " ד ) , עמ ' ; 580 בבלי , יומא לט ע "ב ירושלמי , יומא שבעה זהבין הן . ' זהב טוב ' ) דברי הימים ב ג . ) 8 , 5 ' זהב טהור ' . ' זהב סגור ' ) מלכים א ...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי