מלחמת האחים החשמונאים

קדמוניות יד ; 28 - 22 ירושלמי , ברכות ד , א ( ז ע " ב ) , עמ ' ; 33 תענית ד , ח ( סח ע " ג ) , עמ ' ; 731 בבלי , סוטה מט ע " ב ; בבא קמא פב ע " ב ; מנחות סד ע " ב ; [ משנה , תענית ג , ח ] ורד נעם קדמוניות יד 28 - 19 19 ( משקיבל חרתת הבטחות אלו יצא למלחמה על אריסטובולוס עם חמש ריבואות פרשים וחיל רגלי וניצחו במערכה . לאחר הניצחון עברו רבים אל הורקנוס , ואריסטובולוס נשאר לבדו וברח לירושלים . 20 ( ומלך הערבים הוליך את כל צבאו ותקף את בית המקדש וצר על אריסטובולוס . גם העם התחבר אל הורקנוס והשתתף אתו במצור , ורק הכוהנים נשארו עם אריסטובולוס . 21 ( וחרתת תקע את מחנה הערבים ואת מחנה היהודים זה ליד זה ושקד על המצור בעוז . מעשים אלו אירעו בימי חג המצות שהננו קוראים לו פסח ) νωτύοτ ὲδ νωνέμονιγ ὰτακ νὸτ νὸριακ ςῆτ νῶτ νωμύζἀ ςῆτροἑ , νἣ αχσάπ . ) νεμογέλ המכובדים שביהודים עזבו את הארץ וברחו למצרים . 22 ( וצדיק אחד חביב אלוהים ) , ) νοιακίδ ... ὶακ ῆλιφοεθ חוניו שמו , שהתפלל פעם לאלוהים בשעת עצירת גשמים שיסיר את הבצורת , ואלוהים שמע לקולו והמטיר , ) חוניו זה ( התחבא בראותו שהמהומה עומדת בתוקפה . ו...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי