צוואת ינאי

קדמוניות יג ; 404 – 398 בבלי , סוטה כב ע "ב טל אילן קדמוניות יג 404 - 398 398 ( אחרי הדברים האלה נפל המלך אלכסנדרוס למשכב וחלה מחמת שכרות . ואף על פי שבמשך שלוש שנים דבקה בו קדחת רביעית , לא הניח ממסעי המלחמה שלו , עד שתשו כוחותיו ) מרוב ( עמל והוא מת ( νεναθέπἀ ( בתחומי גרש , בשעה שצר על רגב , מבצר בעבר הירדן . 399 ( ראתה אותו המלכה והוא הולך למות ואין עוד בלבו כל תקווה בטוחה לישועה , בכתה וספקה ) על לבה ( וקוננה על השכול הצפוי לה ולבניה ואמרה אליו : על מי אתה משאיר אותי כך ואת הילדים הזקוקים לעזרתם של אחרים , וזאת בדעתך , איזו שנאה ירחש העם אליך . 400 ( יעץ אותה אלכסנדרוס לשמוע לדברים שיביא לפניה כדי להחזיק בשלטון בביטחון , ) היא ( וילדיה , ולהעלים את מותו מן החיילים , עד שייכבש המקום . 401 ( אחר כך , ) הוסיף ( , לכשתשוב לירושלים כמי ששב מניצחון מפואר , תעניק מידת מה של שלטון לפרושים : שכן ישבחוה הללו בשכר הכבוד ) שתחלוק להם ( ויעוררו עליה את חיבת העם : כי רב כוחם של האנשים האלה בקרב היהודים , ובידם להזיק ) למי ( שהם שונאים ולהועיל ) למי ( שהם רוחשים לו ידידות . 402 ( שכן הם נאמנים ב...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי