נספח א: ללשונה של האגדה

1 ועם זה , בלשון חכמים צורת קטל היא המשמשת תדיר בתחילת משפט ( ראו להלן באגדה : אמר לו ; הקים להם ; היה שם ) . ראו יוסטן , נאו - קלסיציזם , עמ ' . 149 - 148 2 צירופים כאלה , שבהם קודם השם לתואר ' מלך ' , רווחים בעברית המקראית המאוחרת ובלשון חכמים , ופעם אחת במגילות קומראן , בעוד בלשון המקרא הקלסית התמורה ' מלך ' כמעט תמיד באה לפני השם . ראו קוטשר , מגילת ישעיהו , עמ ' ; 340 הורביץ , בין לשון ללשון , עמ' . 45 בתפילה לשלום יונתן המלך מקומראן סדר המילים אופייני לעברית המקראית המאוחרת : ' יונתן המלך ' ( , ( 4 Q 448 II : 2 ; III : 8 וראו אשל , אשל וירדני , חיבור מקומראן . 3 ראו בנדויד , לשון מקרא ולשון חכמים , עמ ' ; 189 הורביץ , איוב , עמ ' , 469 הערה . 49 4 המילה ' איש ' מופיעה בכ " י אוקספורד , 367 בדפוס הספרדי ובד " ו ודפוס וילנה . היא חסרה בכ " י מינכן ומוחלפת בכ " י וטיקן 111 ב ' אדם' הרווח יותר ( ראו חילופי הנוסח בראש הערך ) . שימוש זה ב ' איש ' הוא חריג בספרות חז " ל . לשון חכמים , להבדיל מעברית מקראית , משתמשת תמיד ב ' אדם ' ככינוי הסיתום ' מישהו ' ( צרפתי , הכתובות , עמ ' . ( 60 - ...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי