הקרע עם הפרושים

על אחד משני כתריו . ואכן אין לך פרשה במקרא המתאימה יותר לסמוך אליה את סיפורו של משבר פוליטי ושל אי - אמון בהנהגה מסיפור קורח ועדתו . מה אפשר ללמוד מן השימוש באב - הטיפוס המקראי על מטרתו של המספר ועל שיפוטו המוסרי ? מאחר שמשה ואהרן נצטוו להיבדל מעדת קורח ( ' הבדלו מתוך העדה הזאת ' , במדבר טז , ( 21 ואף ' חכמי ישראל ' שבסיפורנו נבדלו ( ' ויבדלו חכמי ישראל בזעם ' ) , אפשר להסיק שמספר האגדה הקביל בין החכמים שבסיפורו לבין משה ואהרן . הרעיון שחכמינו , ולפניהם הפרושים , הם יורשי משה ונושאי מורשתו , נטוע עמוק בתרבות חז " ל , ומוכר היטב גם מהספרות הקדם - רבנית . על פי האגדה , אלעזר בן פועירה מבקש לפגוע בסמכות החכמים . כפי שהערתי לעיל , דבריו על תורה ' כרוכה ומונחת ' הם כנראה ויכוח סמוי עם טענת הסמכות של החכמים מכוח היותם מורי התורה שבעל - פה . זלזולו של אלעזר בסמכותם דומה לאיום על סמכותם של משה ואהרן בסיפור המקראי . לפיכך סביר שאלעזר בן פועירא , ' לץ , רע ובליעל ' , הוא מקבילו של קורח המקראי . עם זה , יהודה בן גדידיה / גודגדא , מוציא הדיבה על המלך , נמנה אף הוא עם הנבלים בסיפור . ( א ) ממש כקור...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי