יוחנן ובת הקול

קדמוניות יג ; 283 - 282 תוספתא , סוטה יג , ה ( עמ ' = ) ( 232 - 231 ירושלמי , סוטה ט , יד [ כד ע " ב ] , עמ ' ; 949 בבלי , סוטה לג ע " א ; שיר השירים רבה ח , ט ) ורד נעם קדמוניות יג 283 - 282 282 ( והנה יסופר ) ιατεγέλ ( דבר נפלא ) νοξοδάραπ ( על הכוהן הגדול הורקנוס , כיצד נדברה אליו האלוהות , שכן אומרים ) ὶσαφ ράγ ( שבאותו יום ) , ) ᾽τακ νηνίεκἐ νὴτ ναρέμἡ שבו התנגשו בניו עם קוזיקנוס , הקטיר הכוהן הגדול לבדו בבית המקדש ושמע קול , שבניו נצחו באותה שעה את אנטיוכוס ) ἱο 283 , ) ςεδῖαπ υοτὐα νισακήκινεν ςωίτρἀ νὸτ νοχοίτνἈ ( ובצאתו מבית המקדש גילה את הדבר לכל העם ; וכך היה . כך היו פני העניינים של הורקנוס . תוספתא סוטה יג , ה יוחנן כהן גדול שמע דבר מבית קדש הקדשים , נצחון ) מרא ( טליא דאזלון לאגחא קרבא באנטכיא , וכתבו אותה שעה ואותו היום , וכיונו ואותה שעה היתה שנצחו סיפור זה שבתוספתא צוטט בשני התלמודים ובמדרש . הטבלה הבאה מציגה את נוסחיו למקבילותיו . תוספתא , סוטה יג , ה ; ירושלמי , סוטה ט , יד ( כד ע " ב ) , עמ ' ; 949 בבלי , סוטה לג ע " א ; שיר השירים רבה ח 4 1 2 3 הפנים הפנים ראו הפני...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי