הניצחון על ניקנור

[ מקבים א , ז ; 50 - 26 מקבים ב , יד ; 36 - 12 טו ; [ 36 - 1 קדמוניות יב ; 412 - 402 מגילת תענית , י " ג באדר ( עמ ' (; 47 סכוליון א ו פ לי " ג באדר ( עמ ' (; 119 - 118 ירושלמי , תענית ב , יג ( סו ע " א ) , עמ ' ; 717 מגילה א , ו ( ע ע " ג ) , עמ ' ; 743 בבלי , תענית יח ע "ב ורד נעם קדמוניות יב 412 - 406 406 ( ובעוד ניקנור יורד מן החקרה אל בית המקדש יצאו לקראתו אחדים מן הכוהנים והזקנים ובירכוהו , והראו לו את הקרבנות שאמרו להקריב לאלוהים בעד המלך . ואולם הוא חירפם ) ὁ ὲδ ςασήμηφσαλβ ςύοτὐα ( ואיים עליהם , שיחריב את בית המקדש כשיחזור , אם לא יסגיר העם את יהודה לידו . 407 ( לאחר ) שהשמיע דברי ( איום אלה יצא מירושלים . והכוהנים פרצו בבכי מתוך צער על הדברים ) האלה ( והתחננו אל אלוהים , שיחלצם מיד אויביהם . 408 ( וכשיצא ניקנור מירושלים נזדמן ליד כפר אחד הקרוי בית חורון ( υορωθηΒ ( וחנה שם , ) ושם ( נוסף עליו עוד חיל אחד מסוריה . ויהודה חנה באדסה ) , ) νἐ ςῖοσαδἈ כפר אחד רחוק מבית חורון ) ςῆτ υορωθηΒ ( שלושים ריס , ואתו אלפיים ) ςυοίλιχσιδ ( איש צבא . 409 ( הוא עודד אותם , שלא ייבהלו מפני המו...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי