נספח ב: בין יוספוס לחכמים בימי הביניים ובראשית העת החדשה

בעוד בנושא פגישת אלכסנדר והכוהן הגדול העולם הנוצרי ניזון רק מחיבורו של יוספוס , הכיר העולם היהודי כבר בימי הביניים שתי גרסות על פגישה זו . את גרסת יוספוס הוא הכיר באמצעות העיבוד שלו בספר יוסיפון , ואת גרסת חכמים באמצעות הבבלי ולצדו מגילת תענית והסכוליון . בספר יוסיפון קרוי הכוהן הגדול ' עדוא ' , וזהו מן הסתם שיבוש של ' ידוע ' . הראשון שעמד על ההבדלים בין המקורות היה ככל הנראה הראב " ד ( אברהם אבן דאוד [ , [( 1180 - 1110 בעל ספר הקבלה , במאה הי " ב . הראב "ד אמנם אינו מעיר על הסתירה , אבל ניכר שהוא מצרף את שתי הגרסות . הכוהן הגדול קרוי אצלו ' שמעון את קדמותם של שני העיקרים ( מקדש ושבת / שביעית ) בניגוד למכתב השומרוני . התזה העקרונית של נודה שונה כמובן במידה רבה מהגישות המקובלות יותר במחקר , וראו בקהוס , ביקורת . 238 לחלוקת הסיפור למקורות על פי דקסינגר , ראו לעיל , הערה . 26 להסבר הסיפור האנטי - שומרוני ראו דקסינגר , גבולות , עמ ' , 106 - 96 ובעקבותיו ון דר הורסט , יהודים ונוצרים , עמ ' . 140 - 138 239 גרואן , ירושה , עמ ' . 194 גרואן אף טוען שאין לחפש אירוע ממשי העומד מאחורי העימות עם ה...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי