נספח א: הכוהן הגדול ואלכסנדר מוקדון - היה או לא היה?

חוקרים רבים , שאינם מקבלים את סיפורו של יוספוס , טוענים שהעדר אזכור לביקורו של אלכסנדר בירושלים אצל מי מההיסטוריונים העתיקים הוא ראיה מכרעת נגד אמתותה ההיסטורית של הידיעה אצל יוספוס . ואולם בשלהי העת העתיקה , בימי הביניים ואף בראשית העת החדשה , דווקא סיפורו של יוספוס זכה לאמון ולמוניטין רבים . ניצנים לכך ניכרים כבר אצל אוסביוס , שתיאר בקיצור נמרץ את מרבית מעשי אלכסנדר , אבל ייחד שורות מספר לביקור אלכסנדר בירושלים , ואף ציין שאנדרומכוס מונה לשומר המקומות הקדושים . תמונה דומה עולה גם מכתבי היסטוריונים וכרוניקנים אחרים מימי הביניים , המקדישים מקום נרחב למדי לתיאור ביקורו של אלכסנדר בירושלים , ומסתפקים בדיווח קצר על יתר מעשיו של אלכסנדר . אותה הגישה אנו מוצאים גם בראשית העת החדשה , בין היתר בחיבורים 202 על החשש לחילול המקדש בעקב כניסת נכרים ראו קלאוונס , טומאת נכרים , עמ ' ; 298 - 297 בירנבוים , טומאת נכרים , עמ ' . 17 - 14 203 מבחינה זו מפנה המאה השלישית לפה " ס אינו שונה ממלחמות הדיאדוכים ברבע האחרון למאה הרביעית לפה " ס . במהלך מלחמות אלו , שהיו קשות והשפיעו לרעה על התושבים , עברה ארץ -...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי