הכוהן הגדול ואלכסנדר מוקדון

א בצורה התיאור ברורה מובא יותר בצורה ' נקב עמומה את < עקביהן משהו ' : > ותלאום מיד נתנו אחרי חכין סוסים ברגליהן וגררום / ברגלי על הכותיים הקוצים וגררום על הברקנים . ' בסכוליון . ' ההרחבה פ נאמר של מחשבתם ( שופטים סכוליון ח של פ , 16 שלפיה הכותים ) . הסיפור נגררו . יוספוס הכותים מסתיים לעומת על בהחרבת הקוצים זאת מספר והברקנים הר סיפור גריזים שונה , , נלקחה ובסכוליון , שהיהודים מן הסתם פ מודגש נעדרים ממעשה שזהו ממנו גדעון הגמול כמעט באנשי המדויק לגמרי סוכות . על המפגש בין אלכסנדר לשומרונים הוא מעין חזרה על מפגש אלכסנדר והיהודים . השומרונים עורכים קבלת פנים מפוארת לאלכסנדר סמוך לירושלים , והלה משבח אותם על כך . אבל בשונה מהפגישה עם היהודים , הוא נמנע מלבקר במקדש השומרוני ולא מעניק הטבות ייחודיות לשומרונים . קשה לראות קשר של ממש בין הסיום של יוספוס לסיום של הסכוליון . המקדש , השומרונים ואלכסנדר הגדול : הצעה חדשה הדמיון בין יוספוס לחכמים נמצא בשני מוקדים שונים זה מזה . במוקד האחד יש קרבה מילולית רבה הכוהנים השני בדברי נוגע אלכסנדר ואנשי לדמיון ירושלים על המבני דמות , והתמטי ואילו הכוהן סכול...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי