בין יוספוס לחז"ל כרך א האגדות האבודות של ימי הבית השני

כרך א האגדות האבודות של ימי הבית השני בין מקרא למשנה • סדרת ספרים טל אילן ורד נעם  אל הספר
יד יצחק בן-צבי