הערות לגיליון 78

הערות למאמר אורות אדומים ( עמ ' 4 ) 1 על תפיסת הלוחמ ” מ ראה : דני אשר , עם הפנים קדימה , מבט מל ” מ , גיליון , 71 ינואר , 2015 עמ’ . 38 – 36 2 אל ” ם שייע בר מסדה , סגן קמנ ’’ ר , למוד תוד ’’א כיצד ? , תוד ” א מס ’ , 14 ספטמבר , 1978 עמ ’ . 3 3 היערכות להטמעת תודעת אויב ( תוד ” א ) בצה ” ל – מתוך “ מעשה אמ ” ן ” – כרך ב’ מקורות והערות למאמר " הבוגד שלא בגד " ( עמ ' 7 ) The March of Time , Alexander Orlov , St . Fermins Press , 2004 Stalin ' s Agent – The Life And Death Of Alexander Orlov , Boris Volodarsky , Oxford University Press , 2015 The FBI ' s K . G . B . Genera , Edward Gazur , New York , 2002 Deadly Illusions , John Costello , Oleg Tsarev , New York , 1993 Razvedka I Kremel , General Pavel Sudoplatov , Moscow , 1996 Vsio O Vneshnoy Razvedke , Alexander Kolpa - diki & Dimitry Prokhorov , Moscow , 2002 1 גם על אודות ארנולד דויטש מתוכננת כתבה במסגרת זו של " יהודים במודיעין הסובייטי " . 2 אורלוב לא סיפר שום פרט על בית ספר זה ועל חניכיו כאשר נחקר לימים על ידי ה . IBF - 3 לאחר סיום...  אל הספר
המרכז למורשת המודיעין (מ.ל.מ) ע"ר