הצד השלילי של מהפכת המידע

נכתב בתגובה ל ” ממפת הנייר אל המסך ” של אל " מ מיל ' רני הלרמן , מבט מל ” ם גיליון , 77 אדר תשע ” ז , מרץ , 2017 עמוד 11 תגובות איתן קלמר | אל " ם ( במיל ' ) קצין מודיעין לשעבר קראתי את המאמר בעיון ואני מסכים לחלוטין לאופן תיאור ה " מהפכה " שעברנו בכל הקשור לשימוש במפה . עם זאת , חשבתי שהצגת הדברים במאמר חסרה , שכן היא מציגה רק " צד אחד של המטבע " – הצד החיובי שהביא המעבר " ממפת נייר אל המסך " . כמי שעסק רבות בתחום הטמעת מערכת השליטה ובקרה " משואה " בצה " ל , ומלווה עד היום עבודת מפקדות בכירות בצה " ל ומרכזי הפעלה ( חמ " לים ) במרחב האזרחי ( משרדי ממשלה ורשויות מקומיות ) , אני רואה גם את ה " צד השני של המטבע " ; הצד השלילי בגין המעבר ממפת נייר למסך דיגיטלי . יודגש כי התייחסותי אינה לאלה שהמפה היא תחום  אל הספר
המרכז למורשת המודיעין (מ.ל.מ) ע"ר