מטוס מיראז'. יעקוביאן דיווח לשולחיו לגבי רכש צפוי של המטוסים