מחנה ג'וליס. יעקוביאן הסגיר את מיקום המחנה ואת מספר הטנקים שבו