האנדרטה לחללי ה 11 - בספטמבר 2001 (הדמייה). "טראומה מכוננת" שהועלתה בתחקירים שביצעו גורמי המודיעין המערביים בעניין היעלמות הבנות העומק במודיעין