פרופ' ברנרד לואיס. העריך כי מצרים לא תקדם מערכה צבאית