לקחים מ 13 - שנות מלחמה: "הטכנולוגיה אינה יכולה להחליף את הבקיאות בהיסטוריה, תרבות ושפה"