"לא תשתנה...השתנה, תשתנה"

היעלמות הבנות העומק לגבי מושאי המחקר מעולמם של גופי המודיעין בקרב גופי המודיעין חל בעשורים האחרונים פיחות משמעותי במשקלן של הבנות העומק על אודות " הצד השני " , אלה הנובעות מההיכרות עם תרבותם , שפתם וההיסטוריה של מושאי המחקר . לתופעה יש השלכות מרחיקות לכת על האופן שבו המודיעין תופס את המציאות ומגבש את ההערכות כלפי העתיד , והיא צפויה להקרין על הרלבנטיות שלו כמוסד מוביל לבירור המציאות מיכאל מילשטיין | ראש מחלקת היועץ לעניינים פלסטיניים ביחידת מתאם פעולות הממשלה בשטחים , ובעבר ראש הזירה הפלסטינית בחטיבת המחקר של אמ " ן ואמר : " אני רוצה להוסיף שניים לעשרת הדברות : הדיבר האחד עשר , " לא תשתנה" והדיבר השנים עשר , " השתנה , תשתנה" כך אמר אבי ופנה ממני והלך ונעלם במרחקיו המוזרים . יהודה עמיחי משני צדי האוקיינוס האטלנטי חווים בעשורים האחרונים גופי המודיעין , ובפרט אלה האמונים על מחקר ועל הערכה , משבר עמוק . המשבר נטוע בשאלות של ייעוד ושל זהות . הוא נובע בעיקרו מהשינויים הדרמטיים שמתחוללים בסביבה ובמושאי המחקר שבהם עסק המודיעין תקופות ממושכות , אך לא פחות חשוב - גם מהתמורה העמוקה שחלה בדיוקנו של...  אל הספר
המרכז למורשת המודיעין (מ.ל.מ) ע"ר