גנרל עבד אל - כרים קאסם. הכריז על סיפוח כווית לפני שנערך לפלישה