ראש אמ”ן לשעבר, האלוף אהרון יריב. השאיפה לאמינות המידע שהענף הוציא, זכתה הן לשבח והן לביקורת