הנס לודוויג שטרים (לוץ), שכיהן כראש ענף מחקר .1 השתלבות הענף בתכנון מבצעים הגיע למלוא הפריחה