מודיעין השטח מסייע במלחמה

במלחמת ששת הימים באו לידי מיצוי מוצלח כל שנות הפעילות של ענף 1 בכל תחומיהם . ראש אמ " ן דאז , האלוף אהרון יריב , המליץ על ראש הענף הנס לודוויג שטרים ( לוץ ) ועל כמה חוקרים מהענף לפרס ביטחון ישראל 1966 בני מיכלסון | אל " ם ( מיל ' ) לשעבר קמ " ן בכיר ורמ " ח היסטוריה בצה "ל אחרי מלחמת סיני התמנה הנס לודוויג שטרים ( לוץ ) לראש ענף מחקר 1 וקיבל דרגת סא ” ל . הענף היה אז הגדול והמורכב מכל הענפים במחלקת המחקר של אגף המודיעין , והשתלבותו בתכנון מבצעים ואף בביצועם הגיע למלוא הפריחה . הענף התחלק לשלושה מדורי מחקר זירתיים - סיני ומצרים , ירדן ועיראק , סוריה ולבנון - שהיו אחראיים למעקב על כלל מערך המתקנים הצבאיים , הלוגיסטיים והאזרחיים ; וכן לשלושה מדורים מקצועיים על - זירתיים : מדור פענוח צילומי אוויר , מדור מחקר עבירות , שכלל חוליה לעדכון שוטף של מפות , בעיקר בתחום הדרכים , ומדור למחקרי סיוע למבצעי איסוף . המדורים הזירתיים גם תרמו וגם ניזונו מפעילותם של המדורים העל - זירתיים המקצועיים . התקדמות פענוח תצלומי אוויר עבודת הענף כללה פענוח תצלומי אוויר : מדור זה היה מעורב , יחד עם ענף המחקר הזירתי ...  אל הספר
המרכז למורשת המודיעין (מ.ל.מ) ע"ר