האביב הערבי. משמעות הרסנית. הפגנות המוניות ברחובות מצרים, תוניסיה, תימן וסוריה.