משה דיין. החדר המה ציפייה - היכן דיין? מדוע בושש לבוא?