הר עג’לון. המכ”ם הירדני שבפסגתו זיהה את ההתקפה והירדנים מיהרו להזהיר את בעלי בריתם המצרים