מטוס המיג ,21 (מסומן במספר 007 כמחווה למוסד). עזר ויצמן התעקש